DÜNYANIN ÇOKLU BENLİKLER İLE KARMAŞIKLAŞAN ZİHNİNE DAİR BİR DÜŞÜNCE KIYISI…

Geçmiş sorgulayıcıdır ve yaradılışın beyin katmanlarında elektriksel bir ambargo uygular. geriye dönüş[regresyon] ile kendi ırmaklarımızın kaynağına değebiliriz . beynimizin zaman kiplerinde çekimlenen gizli baskıları katarsis hali ile şimdinin damarından geçiren biziz ve var olan kendi içinde dünyaya törpülenen hikayelerimiz. kim hikayesinden bir adım ileriye ya da geriye kaçmış ki…. yokumsama psikolojisinin hastalıklı biriktirme kutusu tepkiselliğini absorbe etmesi kadar tehlikeye açık yarının mimarisi yoktur. baskı kendini açıklamak için sabırla yol edinir. Dış yansıtımın tüm zamanlarla dostane bir ilişkisi vardır.Bu pencere şimdiye açıldığında Pozitivist felsefenin psikoloji ekseriyatında can alıcı yararlarını da saymak gerekir. Gelecek insanın ontolojik kıstaslarında her daim pürüzsüz bir haliyeti ruhiye ile kendini konuşturmaz. Yinede insan geçmişin hasretine dairdir ve o ana alışkanlık besler . Bilinç dışı bir güç ile kendi konfor alanını güvenli adleder. Ve şimdinin hali tamamen bölük börçüktür. Determinist felsefecilerin önceye olan inancı ile paralel dönen bir yaşam aksanı vardır ve bu sur mağduriyetini algı yüzüne çıkmadan sağlıklı bir kalıba tanımlayamaz. üstelik baskılanmış benliklerin geçmiş deposu şimdinin temyiz teskeresi gibi değildir bitiş çizgisi ancak sağaltılmış ve duru görüye ulaşmış bir statikte tamamı bulur. Geçmiş bu güne konversiyon ile yetiştiğinde psikomatik sıkıntılala alttan altan köklerini yaşatıyordur. Sübliminasyon durumunda içimizde berkitilen her hikaye çağrışımsal yaşam parantezleriyle kendine çıkış yolu bulur.Bugünü ayaklar altına almamak için stres yönetimini ele geçiren bir benlik orkestrosunun şefi olma ihttimamı çok da zor sayılmaz . Benlikte çıkan kurtçukların şimdinin bilinç akısına realist öngörüler ile farkındalık enjekte etmesi sağlık adına doğrusaldır. Çoklukla dünyayı saran benliklerimiz çeşit çeşit ambalajlar ile kendini belirtsede geleceğin yüzünü benlik aparatında tüm zamanları etkileyen bir anlayışla tanımlamalıyız iyilik haline dair çemberi dimağımızda sıklaştırarak buz dağının yüzeyine akıtabilir ve onarabiliriz.

Pakize Güvenç

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Paylaş