Esma Gülaçar yazdı:”Aile Kurumunu Yaşatamayan Yetişkinler”

AİLE  KURUMUNU YAŞATAMAYAN YETİŞKİNLER


Sosyal hayatın getirdiği bir asosyallik var farkında mısınız? Kişiler arası ilişkiler günümüzde daha yüzeysel ve anlamsız. Arkadaşlığı dostluğu, evliliği, aile kavramını  değersizleştiren yüzeyselleştiren bir kitlesel çabayı düşünün. Toplumsal yapıya,  bireylerin  şahsi çıkarlarının yardımseverlik kavramını ezmesi sonucu hislerin ve duyguların daha yüzeysel yaşandığı ilişkiler hâkim.  Donuk ve  resmi ifadeler, sahte tebessümler ile yok olan içtenlik ve güven kişilerin kurmuş oldukları bağları da zayıflatan  niteliktedir. Bireyselliğe teşvik hayatın zorluklarını paylaşmayı,  bireysel değil bütüncül düşünebilmeyi gerektiren  aile hayatına büyük bir darbe indiriyor. Bireysellik, fedakarlığı ve katlanma gücünü azaltır, tahammülsüzlüğü arttırır. Oysaki aile hayatında sabır, tahammül ve dayanışma olmazsa olmaz unsurlardandır. Bireyselleşme ve onun beraberinde getirdiği bencillik evlenmek isteyen gençlere yardımcı olan, onlara aracı olanların sayısınıda gitgide azalttı. Bir zamanlar aile büyükleri için Allah  ‘ın “İçinizden bekâr olanları, erkek ve kadın hizmetlilerden salih (tevbekâr ve artık namus ehli) olup da (imkânsız ve kimsesiz bulunanları) evlendirin. Eğer fakir iseler Allah kendi fazlından onları zengin edecek”(Nur Suresi 32.) ayetindeki emri gerçekten önemsenen  bir hükümdü. Günümüzde böyle bir ayetin varlığından bile haberdar olmayan çok insan var. Dolayısıyla evlilik ve eş seçimi gibi önemli bir adımın tüm sorumluluğunun  gençlere verilmesi onların tecrübesizlikleri ve duygu ağırlıklı kararlarıyla  yanlış seçimler yapmalarına çoğu kez uzun süre evlenecekleri insanı bulamamalarına neden oluyor. Tabi dini hassasiyeti olan bayanlar için evlilikleri için adım atmak bu sorumluluğu üstlenmek bir kat daha zor oluyor. Onların dini hassasiyet yaşayan büyükleri ise evlilikte yaşanabilecek olası sorunlar için bu sorumluluğu almaktan kaçınabiliyorlar. Günümüzde büyüklerin sorumluluk bilinci  bu düzeydeyken gençlerin, genç yetişkinlerin sağlıklı bir evlilik seçimi yapabilecek olgunlukta olma düzeylerini düşünün. Belki de gençlik  en geç olgunlaştığı çağı yaşıyor. Sorumlulukları azaltılıyor, bireyselleşmeye doğru itiliyor. Ailenin, aile bağlarının öneminin  yeterince benimsenmemesi çocuk oyuncağına dönen evliliklerin, huzursuz ailelerin, boşanma oranlarının ve aracı olmaktan kaçınanların sayısını arttıracaktır. Sağlıklı bir toplum istiyorsanız aileyi dolayısıyla yapacakları evlilikle sağlıklı bir aileyi kuracak yeterlilikte bir nesli bir gençliği yetiştirin. Ailede bir şeyleri oturtamamış, istikametini çizememiş her genç dış etkilerin tuzağına kolayca düşmeye ona göre şekillenmeye adaydır. Hiçbir şeye katlanma zorunluluğu olmadığı benimsetilen, sadakat, fedakarlık, isar, adalet bilincini kazanamamış kendileri için yaşama telkinine maruz kalarak en ufak bir sorunda arkadaşlık bağlarını koparabilen gençler yarın evlendikleri zaman evlilik bağlarını da katlanmak zorunda olmama düşüncesiyle çok sıradan nedenlerden dolayı koparabilmektedir. Tabi gerçekten zulüm boyutunda olup zorla devam ettirilen evlilikleri, bu yüzden karartılan hayatları konunun dışında tutuyorum. Zulüm altında hapis hayatı gibi bir evliliği devam ettirmek zorunda bırakılan mazlumlar da toplumun kanayan ayrı bir yarası. Ancak benim üzerinde durduğum kitle gerçekten de yeterli düzeyde tahammül ve sabır gösteremeyen güçsüz kişilerden oluşuyor. Önlerindeki her zorluğun ebeveynleri tarafından kaldırıldığı bir nesil sorumluluk, tahammül ve zorluklarla beraber başa çıkmayı gerektiren  evliliğin sorumluluğunu almaya güç yetirememektedirler.  Ben gördüğüm tabloyu yansıttım. Ama çok fazla genelleyici konuşmanın ve  sadece genç nesli suçlayan klişe cümleler kurmanın doğru olmadığını da düşünüyorum.  Bir genç nesil olarak ben de biliyorum ki  bugün büyükler kendi kusurlarını görmeyip durmadan genç nesli eleştirerek onların sadece hatalarını daha da pekiştirmiş ve  derinleştirmiş olacaklardır. Onlar kendi hatalarıyla yüzleşme cesaretini gösterip silkindikleri takdirde bir şeyleri değiştirebileceklerdir.  Gençlere yeteri kadar sorumluluk vermeyerek  veya tüm sorumluluğu onlara yükleyerek orta yolu bulamayan ebeveynler ve aile büyükleri belki de olumlu yönde  geliştirilmeye  en az gençler kadar muhtaçtırlar.
Boşanma ile sonuçlanan aile içi sorunların çözümünde bir zamanlar danışılıp yok gösterecek ferasette akil insanlar, aile büyükleri vardı. Günümüzde böyle insanları ne sıklıkla görüyorsunuz.  Aile dinamiğini ve karakteristik yapısını bilmeden evlenen çiftler sorunlarını kendi aralarında çözebilecek yeterlilikte olmayınca aile içi sorunlarını  çok sayıda  kişiye açarak aile mahremiyetini zedeliyor, sorunları daha da içinden çıkılamaz hale getiriyor. Çünkü  sorunlarını çözebilecek yeterlilikte insanlar yok çevrelerinde. Mantık çerçevesinde adil ve tarafsız karar verebilecek insanlar ancak sorunlarını çözemeyecek yeterlilikte olanların sorunlarına makul bir çözüm getirebilir. Tabi öncelikle aile üyelerinin çözümden yana çabalaması ve gerçekten sorunu çözemediği takdirde üçüncü kişilerden yardım istemesi de çok   önemli. Sorunlara yeterince eğilip çözümü için çabalamadan evliliği bitirmek kolay olanı seçmektir. Ve zorluk görmeyen bir insan her zaman kolay yolu seçecektir. Tüm bunlar insanların aile içi huzur, evlilik, evlendirme,  sağlıklı ve uyumlu  evlilik seçimi konularına biraz daha duyarlı olmaları gerektiğini gösteriyor. Unutmayın duyarsız kaldığınız her toplumsal sorun dönüp dolaşıp bir gün sizi veya sevdiklerinizi bulacaktır. Acılarını dindirmek için çabaladığınız her insan ise bir gün sizin ve sevdiklerinizin imdadına yetişecek  insanlar olarak karşınıza çıkacaktır. Bu evrende herşeyle bir bağınız  bir irtibatınız var. Her zaman bireysel düşünemez tek başınıza, sadece kendiniz için yaşamazsınız. Yapıp ettiğiniz herşey evrenin tüm zerrelerinde bir yankı uyandırır. Boş vermemelisiniz. Yaşanan acılara ihmalkarlığa ve yanlışlara kör, sağır ve dilsiz olmamalı kaybettiğiniz duyarlılığı yeniden kazanabilmek için çabalamalısınız kendiniz için sevdikleriniz için ve dolayısıyla kendisinden bağımsız olmadığınız tüm evren için

Esma GÜLAÇAR

#esmagülaçar #ailekurumunuyaşatamayanyetişkinler
#düşünceyazılarım
#zayıflayanailebağları
#yitirilentahammül
#fedakarlık
#sorumluluk
#başkaacılaraduyarsızkalmak

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*