Reşit Güngör Kalkan yazdı: “Kâfir Yunan Bayrak Asmış Camilere, Her Yere”

22 Kasım 2019 Reşit Güngör KALKAN 0

“Kâfir Yunan Bayrak Asmış Camilere, Her Yere” Reşit Güngör KALKAN r.g.kalkan27@gmail.com Meşhur mısralar kâşifi bendeniz, bir vakit Arzu ile Kamber aşkına mahsus nihavend bir çengi ismi aramakta idim. Niyetim, bozulan aşk ile hain kardeş arasında duran terazimize bir ayar çekivermek idi. Muhasebe kayıtlarını hadiseler karşısında Büyük Doğu’da peyderpey neşreden üstad Necip Fazıl, ‘Başımıza Kulak İstiyoruz’ kapağının ardından soluğu Toptaşı mahpusunun beton zemininde aldığı fasıllarda hainlik böylesi kurtlu kazanlarda kaynıyor değildi henüz. Hem o nihavend çengi ismi de neylersin ki çingene obasında boy boylamamış soy soylamamış idi. Ne var ki makbul bir tanım olarak edebiyatın şiirde hasını yoğuran Türk için mezkûr ….