‘Güneşlenen tenim aydınlığını cehennemden alır mübarek zelliğe delil ar’ ayanlar... ‘

Rezillik ile terbiye et beni ya Rab!
Hak ettiğim güzel kıyafetleri giydiriyorsun.
En sonunda fakirliğin yüceliğini nasip eyle ya Rab!
Nefsimin sapanından canımı çıkar ya Rab!
Çöreklendir cennet otlarından ömrümü sık at Talha ile firak!
Yemeni gönlüme ateş et diyar diyar bağlınla kırılsın nefsimin Arabi düşkünsüzlüğü.
Haddimi rezillik ile zelillik ile dikleştir ya Rab!
Irak eyle zenginliğe ben n’açarım göğsümden bir cenneti kibriya…
Cehennemimden çıkar gitmez isem ya Rab!
İnsanları bilinmişliğimle üz…
Gönlümden kalem çıkar ya Rab!
Nefsimin  Şekle uçan gül sümbüllerinden arındır
Öz bakış nasip et ya Rab!
Rezilliği hak ettir aradan beni çıkar.
Ayıbı kemter kuluna zikir et ya Rab!
Dost ile hemhal olmayı dünyevi mümkünlüklerin içinde kısmetine bolluk etme mevlam!
Bu da olur bir sınav…
Sınavda geçmeyen sorunun ruhu et beni yarab!
Ahirete mühür et beni bir dünü yıkık mihrap!
Düşür beni rezilliğin kılcal kalemlerine geçir kömür karası kader imleğimle…
Sıyır alnımdan arşın ucunu…
Sivrilt göğsümden dibçik altında kanayan imanın mülkünü…
Kahırın kabilesinden kamalanan kabil et beni.
Yamansın üstüme müebbet zulmetin şevki.
Kemirt cennetini zulümü bal eden ç’ağın cevrinde.
Zemheri kanımı ulubatlı hasan’ dan beri özüme ‘bir’ minaresi dua olan kanun et.
Bozdur alemin niyetini… canıma et mümini eziyet!
B’eni yergine nasip et!
Yunus’un dışlanmışlığından geçen hissenin demliklerini üzerime kaynar kılçık et
Ayıtlanmamış olgunluğun sadece sana belli doğrusu et!
Bana fakirliği bin evliya şükründe can sündüreni Gerze ile sökün ya Rab!
B’eni laiklik ile terbiye et himmet!
Bugday tene kefaret…
Beni dilimden düşür.
Cehennem bağrına kan et…
Sırrına müştak delil arayan çöl nefsinden alemin
Bölük ekmeğimdeki nehire Nihan bir ümmet riayeti cemal et!
T’atar soyundan damarımın kambur bir ecel müsaitliği doğrult…
Ceyhuna saldırdığım sahteliğimi gerçek et!
Ve rezil zehrimi nefsimden dünyanın gümrüklerine yıgın et!
Ben masumluğu ‘ bir ‘ kez layık bilirim
Dirilere hürmete yalnızca ahirette halim olsun
‘Beni’ fakirliğin içinden çıkar…
Aleme Süleyman  et ya Rab!
Nefsi Fakir  ‘ bir ‘ zengini yandım Niranıma hidayet!
Kemali sayan peygamberinin yolundan ad izi olanlardan bana dua nasip et!
Gitti riayet…
Rezilliğimi bana kifayet et..
Kafi olanı ahir’et…
Red edileni bana nasip et..
Ve olanca zulmünü de bana layık et!
Affet!!! Affet!! 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Paylaş