Tamer Uysal yazdı: “Şili’ye Duyarlılık “

14 Eylül 2020 EDEBİ KÜLTÜR DERGİSİ 0

ŞİLİ’YE DUYARLIK Ne kadar sıksa saflar, ne kadar hacimliyse Zulmün karşısında o kadar amansız durur! (Seyyit Nezir) 300 yıl süren Şili halkının bağımsızlık mücadelesinde kara bir isim Pinochet. Avrupalılardan sonra ABD emperyalizmine karşı Şili halkının sempati ve oyunu da kazanmış Salvador Allende’yle 4 bin’e yakın Şililinin katili. Allende ise sömürge ve borç batağına saplanmış politik çalkantılar içindeki Şili’de çok kısa bir zamanda üretimi arttırarak, enflasyonu düşürebilen, işsizliği yokederek ekonomik başarılara ulaştırmış ve emperyalizme karşı geleneksel demokrasinin oluşumunda rol oynamış bir liderdi.  1970’li yılların başında dünya gerçekten ilginç bir deneye tanık olmuştu. Allende önderliğinde seçimle işbaşına gelen Halk Birliği iktidarı tekellere karşı ….

Furkan Bayrak yazdı:”Dünyada En Uzun Süre Yayınlanmış Olan Karikatür Mizah Yayını: İngiliz Punch Dergisi”

8 Haziran 2020 Furkan BAYRAK 0

Punch Dergisi, Henry Mayhew ve Ebenezer Landell tarafından İngiltere’nin Londra şehrinde 1841 yılında yayınlanmaya başlamıştır. Haftalık çıkan dergi tarihteki en uzun soluklu karikatür mizah dergisidir. Derginin sembol karakteri ve mizah yaptığı ana karakteri; kısa boylu, gaga burunla bir insan tiplemesidir (Fotoğraf 1). Punch (Yumruk) Dergisi 1841-1992 yılları arasında toplam 7900 sayı çıkarılmıştır. Derginin çok sayıda karikatür sanatçısı vardır. Bu sanatçıların en önemlisi John Leech’tir. John Leech İngiliz karikatürünün babası sayılmaktadır. Ayrıca Punch Dergisi’nde her karikatür sanatçısının biz uzmanlık alanı vardır. Örneğin; John Tenniel ve Joseph Swaim gibi sanatçılar sadece Osmanlı İmparatorluğu’yla alakalı çizimler yapmıştır. Bu özelliğiyle de dergi yine karikatür ….

Furkan Bayrak yazdı: “Fatih Sultan Mehmet Han Hakkında Düşünceler 2”

19 Mayıs 2020 Furkan BAYRAK 0

Fatih Sultan Mehmet Han Hakkında Düşünceler 2 Yüce Türk hakkındaki genel bilgileri daha önceki düşün yazısında belirtmiştim. Şimdiki yazı önceki yazının devamıdır. Fatih ve dönemi hakkında kaleme alınan önemli olduğunu düşündüğüm kaynakları belirterek, bu kaynaklar doğrultusunda düşüncelerimi ifade edeceğim. Yüce Türk’ün dönemi hakkında en önemli belge araştırmasını yapan bilim adamlarının başında Halil İnalcık hoca gelmektedir. Onun “Fatih Devri Üzerine Tetkikler ve Vesikalar 1” adlı eseri oldukça kıymetlidir. Bu dönem hakkında birçok asıl belgeyi ve Fatih’e yakın dönemdeki yazarların eserlerini inceleyerek ortaya özgün bilgiler çıkarmıştır. Özellikle Fatih’in tahta çıkma süreciyle alakalı somut veriler sunmuştur. Yüce Türk ve dönemi hakkında yayınlanan en ….

Furkan Bayrak yazdı:”Farklı Seyyahlar “

3 Nisan 2020 Furkan BAYRAK 0

Farklı Seyyahlar / Furkan Bayrak Tarih kitapları sık sık seyyahlardan söz eder. Çünkü tarihçiler, tarih hakkında bilimsel notlar düşerken seyyahların eserlerinden faydalanır. Seyyahın lügat tanımı herkes tarafından rahatlıkla bilindiği için, açıklamak gereksiz olacaktır. Türk halkının bildiği en meşhur seyyah Evliya Çelebi’dir. İtalyan halkının bildiği en meşhur seyyahlar Amerigo Vespucci, Kolomb, Marco Polo, Portekizlilerin bildiği ise Macellan’dır. Bu listedeki seyyahları halklarının yanı sıra dünya halkları da bilir ve bilinenler listesi uzayarak devam eder. Fakat bahsettiğimiz Batılı seyyahlar Evliya Çelebi’den bazı noktalarda ayrı değerlendirilebilir. Çünkü Çelebi komutan ve gemi kaptanı değildir. Ama bir hayli fazla olan ortak özellikleri vardır. Uzun yıllar dünyanın ….

Furkan Bayrak yazdı:”Fatih Sultan Mehmet Han Hakkında Düşünceler 1 “

24 Mart 2020 Furkan BAYRAK 1

Fatih Sultan Mehmet Han Hakkında Düşünceler 1 / Furkan Bayrak Fatih Sultan Mehmet Han’dan birçok Batı ve Türk kaynağı kaliteli bir hükümdar olarak bahsetmiştir. Batı kaynaklarında hakkında en çok verilen bilgilerden biri de Büyük İskender gibi dünyaya hâkim olmak istediğidir. Bu şekilde olumlu bilgilerle anılan Türk Fatih’i 1432 yılında Edirne’de doğup, 1481 yılında Kocaeli’de  gözlerini yummuştur. Ölümü hakkında birçok rivayet vardır. Kimi rivayetlerde Gut hastalığından, kimi rivayetlerde zehirlenme sebebiyle öldüğü belirtilir. Han 1451 yılından öldüğü tarihi kadar yani 30 yıl boyunca Osmanlı İmparatorluğu’nun başında hüküm sürmüştür. Hayatı hakkında bu zamana kadar çok sayıda bilimsel çalışma yapıldığı bilinmektedir. Bu çalışmaların ortada ….

Yunus Emre Gürünlü “Vatan Ve Millet Olma Bilinci Nedir?” Mana ve Madde Aleminde Bizlere Çanakkale Ruhu üzerinden bu yazısıyla ifade ediyor.

18 Mart 2020 Yunus Emre GÜRÜNLÜ 0

ÇANAKKALE DENİZ ZAFERİMİZİ KUTLAMA ve AZİZ ŞEHİTLERİMİZİ ANMA GÜNÜ HAKKINDA Dünya ve Tarih sahnesinden Türklüğü ve dahî İslam’ı imha etmek isteyen, bir takım zavallı zevatın, Allah’ın ilahi Beyanı Kur-an’ı Azim-mü-şan’da biz inanan kullarına ifade ettiği ayetlerinin; ‘’Size karşı savaş açanlara, siz de Allah yolunda savaş açın. Sakın aşırı gitmeyin, çünkü Allah aşırıları sevmez. Sure-i Bakara ayet 190‘’ minvali üzere, vatanın, dinin, milli namusumuzun,sancağın ve istiklalinin ve istikbalinin ve tüm bunların felahının yine kendi kaderini kendisinin elleriyle tayin edeceği kanaatinden hareketle, ağızlarından kin ve nefretlerini kusan bil-cümle Frenk devletlerine karşı, merhum Arif Nihat Asya beyin ifadesi ile  “Barışın güvercini ve Savaşın ….

Furkan Bayrak yazdı: “II. Meşrutiyet Dönemi Karikatürlerinde Mahmut Şevket Paşa “

25 Şubat 2020 Furkan BAYRAK 0

II. Meşrutiyet Dönemi Karikatürlerinde Mahmut Şevket Paşa /Furkan Bayrak Mahmut Şevket Paşa hiç kuşkusuz Osmanlı İmparatorluğun son dönemlerine damgasını vurmuş önemli devlet adamlarımızdan birisidir. Dolayısıyla onun hakkında yapılmış birçok bilimsel çalışma vardır. Ancak biz bu çalışmalardan farklı olarak kısaca hayatı hakkında bilinenlere değindikten sonra II. Meşrutiyet (1908) dönemi karikatür dergilerinde görülen, paşanın betimlendiği karikatürlerden örnekler sunacağız. Dolayısıyla karikatürlerde Mahmut Şevket Paşa’nın fiziki portesinin yanı sıra basının Paşa hakkındaki düşünceleri hakkında da fikirler elde edeceğiz. Mahmut Şevket Paşa, Abdülmecit devri mutasarrıflarından Çeçen asıllı Kethüdâzâde Süleyman Bey’in oğludur. Eğitim hayatı hakkında malumatlar şöyledir: Üsküdar Atlamataşı Askerî Rüşdiyesi’ne iki yıl devam etmiş, Kuleli ….

Amila Neslanović yazdı: “Mehmet Akif’i Düşünmek”

24 Aralık 2019 Amila NESLANOVIĆ 0

“İstiklâl Marşı Şair Mehmet Akif Ersoy’un doğumunun (20 Aralık 1873) 146. yıldönümü, vefatının (27 Aralık 1936) 83. yıldönümü. Aralık, Mehmet Akif Ersoy’un ayıdır. Bu nedenle, birkaç kelime yazdım. “ MEHMET AKİF’İ DÜŞÜNMEK Mehmet Akif Ersoy kimdir diye soru sordum kendime. Uzun düşündükten sonra bu sorunun cevabı iki kelimede özetlendiği için uzun düşünmeye luzum yoktur. Mehmet Akif Ersoy kim diye sorulduysa hemen “Büyük Adam” diye cevaplamak lazım. Size benim gözümden Mehmet Akif Ersoy’u anlatacağım. Mehmet Akif Ersoy benim hayatıma doğrudan olmamasına rağmen önemli bir etkisi var, sonunda o bizim kültürümüzü, halkını ve dilini sevdiğimiz Türkiye’nin sağlam bünyesinin duvarını örenlerdendir. İstiklâl marşı olarak ….

Reşit Güngör Kalkan yazdı: “Kâfir Yunan Bayrak Asmış Camilere, Her Yere”

22 Kasım 2019 Reşit Güngör KALKAN 0

“Kâfir Yunan Bayrak Asmış Camilere, Her Yere” Reşit Güngör KALKAN r.g.kalkan27@gmail.com Meşhur mısralar kâşifi bendeniz, bir vakit Arzu ile Kamber aşkına mahsus nihavend bir çengi ismi aramakta idim. Niyetim, bozulan aşk ile hain kardeş arasında duran terazimize bir ayar çekivermek idi. Muhasebe kayıtlarını hadiseler karşısında Büyük Doğu’da peyderpey neşreden üstad Necip Fazıl, ‘Başımıza Kulak İstiyoruz’ kapağının ardından soluğu Toptaşı mahpusunun beton zemininde aldığı fasıllarda hainlik böylesi kurtlu kazanlarda kaynıyor değildi henüz. Hem o nihavend çengi ismi de neylersin ki çingene obasında boy boylamamış soy soylamamış idi. Ne var ki makbul bir tanım olarak edebiyatın şiirde hasını yoğuran Türk için mezkûr ….

Barış Tanrıver yazdı: ” AYASOFYA’DA YÜKSELEN ÇEKİÇ SESLERİ “

11 Kasım 2019 Barış TANRIVER 0

Bugünler de tarihi yarım adaya yolunuz düşerse, Ayasofya‘ ya girmeseniz bile, mutlaka caferiye sokağına girin. Sokağa girdiğinizde çekiç sesleri duyacaksınız. Ayasofya ya baktığınızda ise, o muhteşem mabedin bahçesinde yeniden yükselen bir eser göreceksiniz. İstanbul, Fatih Sultan Mehmet ve ordusu tarafından fethedilince, bugün zeyrek mahallesinde bulunan Pantokrator Manastırı (zeyrek camii) bir medrese haline getirilmiş ve yapı İstanbul’un Osmanlı dönemine ait ilk eğitim kurumu olmuştur. Daha sonraki yıllarda ise Ayasofya’nın bahçesine Sultan 2. Mehmet bir medrese yaptırır. Semerkant’dan İstanbul’a gelen meşhur alim Ali Kuşçu, Fatih tarafından Ayasofya Medresesi’ne müderris tayin edilir. Bu tayin İstanbul’da astronomi ve matematik alanındaki çalışmalara canlılık getirmiş, hatta Ali Kuşçu’nun derslerini ….