Begüm Burak Yazdı: ” Fresk ve İslam Sanatında Fresk Uygulamalar”

21 Ocak 2020 Begüm BURAK 0

“FRESK” VE İSLAM SANATINDA FRESK UYGULAMALAR İnsanlık tarihinin her döneminde karşılaştığımız sanat, insanın kendini ifade etme yollarından biridir. İslam sanat anlayışı zaman ile değişmiş ve dönüşmüştür. Fresk tekniğini zamanla benimsemiş olan İslami sanat eserleri icracıları farklı kültürlerin etkisiyle bu tekniği benimsemişlerdir. Eski çağlardan bu yana izlerini sürdüren bir sanat dalı olarak Fresk sanatı büyük duvarlar üzerine kendine has teknikleri ile figürler çizilmesi ile başlamıştır. Bilindiği üzere, Fresk, resim sanatının büyütülmüş şeklidir. Duvar resmi olarak da adlandırılan fresk, geometrik desenlerin, eski yaşantıların izlerini yansıtmaktadır. Bu bağlamda, İslami sanat eserlerindeki geometrik desenler fresk ile zaman zaman icra edilmiştir. Kelime kökeni olarak İtalyanca ….

Tuğba Şahin yazdı: “Hayat Sanattan Yücedir”

31 Aralık 2019 Tuğba ŞAHİN 0

Bir haftadır salgın dolayısıyla yorgun ve bitkin vaziyetteyim. Havanın iklimsel problemi hepimizin derdi olmalıdır. Bronşit, alerjik vakaların çoğalmasına mahal veren bir sorundur. İlaç kavramını her zaman reddetmişimdir. Genetiği bozan,  zaruri tüketimdekileri kastediyorum. Meyve-sebze doğal beslenmemizin de kalitesi zayıflamaya, ucuzlatılmaya çalışılıyor. Çocukları hedef alan, yetişkinleri kandıran bu tuzak reklam cazibeleriyle sinsi planlarla tehlike arz etmektedir. Şırınga görünümlü üretilen her neyse derhal piyasadan toplatılmalıdır. Acilen denetime sıkı idare getirilmelidir. Hiçbir şey çocukların hayatından değerli sayılamaz. Mazeretiniz yere batsın. Hukuk denen meseleyi şimdiki aklımla farklı yorumluyorum. Ah! fakülte kazanmak değil, mezun olmak da değil, hukuk başka şey kelime bulamıyorum. Türkiye Yazarlar Birliği’nde 11.Edebiyat ….

Begüm Burak yazdı: “Sanat İyileştirir”

10 Aralık 2019 Begüm BURAK 0

Psikolojik rahatsızlıklar günümüzün vebası olarak görülebilir. Gelişmiş Batı ülkelerinden tutun üçünü dünya ülkelerine kadar tüm dünyada kitleler mutsuz ve psikolojik problemler ile boğuşmakta. Ancak yüzü güldüren gelişmeler de mevcut. Gerek farmakolojik (ilaç tedavisi) olarak gerekse terapiler yardımıyla psikolojik hastalıkların hemen hepsinin tedavisi mümkün. Sanat terapisi psikolojik sorunlar yaşayan hastaların iyileşmesi amacıyla uygulanan modern bir tedavi şekli. Sanat terapisi tedavide doğrudan sanatın iyileştirici gücünden yararlanmaktadır. “Sanatçının Yolu” adlı kitabın yazarı Julia Cameron’un dediği gibi, “Sanat; içimizdeki sandıkları ve yüklükleri açar. Mahzenleri ve tavan aralarını havalandırır. Bizi iyileştirir”. Sanat terapisi genel anlamda, danışanların hayal dünyasını bir araç olarak kullanan psikolojik bir tedavi ….

Selma Önalan yazdı:”Bu Devirde Ateist Olmak”

3 Aralık 2019 Selma ÖNALAN 0

Bu asırda ateist olmak zor zanaat .. Neden bilir misin ? Binlerce sayfanın yahut fotoğrafın tek bir dosyada toplandığı bu asırda; haşirde herkesin bütün amellerinin bir sayfa içinde yazılı olarak neşredileceği hakikatini anlamamak veya inkâr etmek ..takdir edersin ki  çok zor be arkadaşım !  Google’ın aynı anda milyonlarca kişiye hizmet vermesini , herkesin sorusunu aynı anda cevaplamasını görüp te , bunu Allah’a güç görmek … zor iş be arkadaş !  Fıtratın “ evet O(CC) var “ dedikçe sen onu susturuyorsun . Aslında sen zoru başarıyorsun (!) ***  Güncellenen fotoğraflarla hergün ayrı bir güzelliğimizi ya da ayrı bir hünerimizi hikaye edip sergileme çabamız ; bir kıyas olup ….

Tuğba Şahin yazdı: “Samanyolu Ömür Boyu Sürecek “

2 Aralık 2019 Tuğba ŞAHİN 0

Cuma günleri belli tarihteki saatlerde indirimli alışveriş alışkanlığı türedi. ’’Az ye, az uyu, az konuş ’’ kültürümüzde mümkün değil artık hepimiz ister istemez ihtiyaç fazlasını almaya özeniyoruz. Büyüleniyoruz 4.99 demesine kartta,1 kuruş cazip görünüyor. Kitaplarda indirim var mı diyerek ben de şiir kitabı aldım. Ece Ayhan –Kınar Hanımın Denizleri isimli yayınını inceledim. Doğrusu çözmek epey vakit alacak. Fakat şunu yazabilirim, şiir paranın değil para şiirin derdidir. Maddeleşen yürekler şiirden, kitaptan, ilimden, muhabbetten uzaklaşır. Kişisel istekleri ön plandadır, toplumsal fayda kaygısı taşımaz ve onları stk, parti, vakıf, sempozyum, konferans, sergi, doğa toplantılarında görmeyiz. Onlar önemli sempozyumu da gene kendi çıkarına düşünebilirler. ….

Psk. Büşra Yurtsever yazdı: “Kalp ve Nefs’in Hasbihali”

25 Kasım 2019 Büşra YURTSEVER 0

KALP VE NEFS’İN HASBİHÂLİ  Dert , derdin dermanıdır. !                            Zehir , şifanın panzehiridir .  !  Bir gün beşer* düşmüştür dara . Bu öyle bir darlıktır ki, içine düştükçe genişleyen, feraha erdiren bir hâl. Öz’Lem-i canında tüten!   Muhabbetl(eş)mek ister  ve gider derdinin zehriyle görüşmeye . Nefs, Kalbe sorar;  Nerelerdesin Üstadım ? Ses soluk kesildi senden . Kalp : Bazen sükut üzere olmak icab ediyor yani kozasına gizlenmek …    Daha iyi hissedebilmek, daha iyi görebilmek , daha iyi anlayabilmek , daha iyi fark edebilmek ve daha iyi insan olabilmek için … Nefs: ….

Serhat Alpar yazdı: “Acıyı Anlamak mı, Hissetmek mi?”

19 Kasım 2019 Serhat ALPAR 4

Acıyı Anlamak mı, Hissetmek mi?            Tarifinin mümkün olmadığını hissettiğimiz bir duyguyu, içimizde deveran eden acıları temsili simgelere yani kelimelere ne kadar ve nasıl sığdırabiliriz? Ya da insanın kendi dünyasında yaşadığı kıyamet sahnelerini, sadece kendisinin hissettiği acıları, kendi bakış açısından anlam yüklediği kelimelere başkalarının aynı bakış açısıyla anlam yükleyip hissetmesi mümkün olabilir mi? Her insanın yaşadıkları farklı olduğundan verilen cevapların izafi olacağını düşünerek sorularımı yanıtsız bırakıyorum.          Acı çekmek, insanın yaratılışından beri var olan, zamanın her noktasında, taşıdığı bir organ gibi kendisine eşlik eden bir duygudur. Kendisinden hep kaçmak istediğimiz ama onsuz da yaşamayacağımız olan bu duygu, farkına varamadığımız akıp ….

Tuğba Şahin yazdı: “ALES GÜNLÜKLERİ “

19 Kasım 2019 Tuğba ŞAHİN 0

Üniversite kazanma hayalleri geride bırakılmıştır. Çünkü okumak zanaat haline dönüşmüştür ki üniversite sadece okul değil hayatınızın kaderini de şekillendirmiştir. Kaldığınız dersler, dış etkenler, para kazanma endişesi, doğru arkadaş, huy/karakter, zevkler, diğer sebepler, alışkanlıklar vs bütün düşünceler üniversite ortamında hizaya çekilmiştir. Yakın çevrenizden herkes düzenli, işlerini rayına oturttuğu hep mutlu göründüğü en başarılı profillerle gezerken, siz biraz gecikerek yolu uzatmışsınızdır. Çok sevdiğinizden ayrılmış, güven duygunuz sarsılmış, paranız bitmiş, cenaze törenlerinde ev sahipliği yapmış, birden fazla taşınma süreci yaşamışsınızdır. Yolu belki de kaybetmişsiniz. Belki kaybolmayı siz istediniz. Çabaladınız olmadı mı? Bir tekrar iki tekrar üç tekrar kesilmeyen FF sonuçları kesilmedi mi? Hastalık ….

Psk. Büşra Yurtsever yazdı: “Hiçlikten İçen Varlık “

12 Kasım 2019 Büşra YURTSEVER 0

HİÇLİKTEN İÇEN VARLIK !  Âdemoğlu, kendi  hiçliğinde her şeyi doğurabilecek  sonsuz (mutlak) varoluş potansiyeliyle yaratılmıştır / varedilmiştir. VARAOLUŞ BİLİNCİNE hâkim olan insan sorumlu olduğu KULLUK BİLİNCİ ile varlığının hiçbir şey ve her şey haline  sokacaktır.” “Yani okyanusta damla ama  okyanusun kendisi !” ”  Ancak bu sorumluluğu  kavrayan bilinç-Akil sahipleri ! Bu dünyaya ait hiçlik mertebesine (kendi gerçekliğinin ötesine,  daha sonra kainattaki diğer manevi derecelere göre mertebelere yükselecektir. Tekâmül edecektir. Başta kendini tanıyarak ! TA Kİ HİÇ OLANA DEK  !  SİYAH*kıyılardan İNmeden (Nefsi tezkiye, Kalbi Tasfiye  ) MAVİ Denizlere  YÜKSELEMEZ(Tekâmül) -Açılamaz Âdemoğlu !  Âdemoğlu, Adem’dir ! Adem demek hiçlik ve yokluk demektir. ….

Psk. Büşra Yurtsever yazdı: ” Şuurlu Nefis /Şuursuz Nefis Kişilik ve Davranış Özellikleri “

9 Kasım 2019 Büşra YURTSEVER 0

Şuurlu Nefis /Şuursuz Nefis Kişilik ve Davranış Özellikleri ” Nefsin elinde muazzam bir Sabır kuvveti vardır. Şu ân’a kafi gelir. İnsan ruhundaki sabır kuvveti, şu an verilen her türlü derde, acıya, kedere, sıkıntıya, üzüntüye dayanmaya yeterlidir. ’’ “Ama insan sabır kuvvetini sağa –sola / geçmişe-geleceğe …dağıtıyor. Hazırda bir kuvvet kalmıyor “İnsandaki sabırsızlık, nefsin sabırsızlığındandır / Nefsin Allah tanımazlığındandır !  Bilinçsiz –Şuursuz Nefis( Sahipleri ) :Sabırsızdır, Hata kabul etmez, Kusur kendisinde görmez, Kendisinde eksiklik görmez. Yenilgi karşısında başkalarına öfkeli, başkalarını suçlayıcıdır. En ufak sıkıntıda dağılır, en ufak yaptığı işte yorulur ve onu büyütür. Her şeye alınır. Her doğru söz karşısında savunmaya ….