Furkan Bayrak yazdı:”Fatih Sultan Mehmet Han Hakkında Düşünceler 1 “

24 Mart 2020 Furkan BAYRAK 1

Fatih Sultan Mehmet Han Hakkında Düşünceler 1 / Furkan Bayrak Fatih Sultan Mehmet Han’dan birçok Batı ve Türk kaynağı kaliteli bir hükümdar olarak bahsetmiştir. Batı kaynaklarında hakkında en çok verilen bilgilerden biri de Büyük İskender gibi dünyaya hâkim olmak istediğidir. Bu şekilde olumlu bilgilerle anılan Türk Fatih’i 1432 yılında Edirne’de doğup, 1481 yılında Kocaeli’de  gözlerini yummuştur. Ölümü hakkında birçok rivayet vardır. Kimi rivayetlerde Gut hastalığından, kimi rivayetlerde zehirlenme sebebiyle öldüğü belirtilir. Han 1451 yılından öldüğü tarihi kadar yani 30 yıl boyunca Osmanlı İmparatorluğu’nun başında hüküm sürmüştür. Hayatı hakkında bu zamana kadar çok sayıda bilimsel çalışma yapıldığı bilinmektedir. Bu çalışmaların ortada ….

Furkan Bayrak yazdı:”Bitmek”

2 Mart 2020 Furkan BAYRAK 0

BİTMEK İnsanın dünya yaşama telaşı da bitmek zorundadır. (İnsan bunu dünya yaşamının son demlerine geldiği zaman galiba çok daha iyi anlıyor.)Yani geçinmek, yemek yemek, yürümek, âşık olmak, keder görmek, feryat etmek vb. son vakitte öyle yâda böyle bitmek zorundadır. Bitmek zorunda evet  ama dünya yaşamını ciddiye almak zorundayız çünkü topluma aitiz. Ciddiye almak zorunda bırakıldığımız için mücadele ediyor veya etmiyoruz, sonunda hiyerarşik düzende yapay bir yere koyuluyoruz ve bunun adı da toplumsal statü oluyor.  Bulunduğumuz statüden dolayı saygınlık veya pislik muamelesi görüyoruz. Çekişmeler, bencillikler, taş kafalılıklar, omurgasızlıklar, intikamlar, sevgiler, yalanlar, acılar, bilgelikler, cahillikler hepsi dünya yaşamında sürüp gidiyor. Bu sürmenin bittiği vakit ….

Furkan Bayrak yazdı: “II. Meşrutiyet Dönemi Karikatürlerinde Mahmut Şevket Paşa “

25 Şubat 2020 Furkan BAYRAK 0

II. Meşrutiyet Dönemi Karikatürlerinde Mahmut Şevket Paşa /Furkan Bayrak Mahmut Şevket Paşa hiç kuşkusuz Osmanlı İmparatorluğun son dönemlerine damgasını vurmuş önemli devlet adamlarımızdan birisidir. Dolayısıyla onun hakkında yapılmış birçok bilimsel çalışma vardır. Ancak biz bu çalışmalardan farklı olarak kısaca hayatı hakkında bilinenlere değindikten sonra II. Meşrutiyet (1908) dönemi karikatür dergilerinde görülen, paşanın betimlendiği karikatürlerden örnekler sunacağız. Dolayısıyla karikatürlerde Mahmut Şevket Paşa’nın fiziki portesinin yanı sıra basının Paşa hakkındaki düşünceleri hakkında da fikirler elde edeceğiz. Mahmut Şevket Paşa, Abdülmecit devri mutasarrıflarından Çeçen asıllı Kethüdâzâde Süleyman Bey’in oğludur. Eğitim hayatı hakkında malumatlar şöyledir: Üsküdar Atlamataşı Askerî Rüşdiyesi’ne iki yıl devam etmiş, Kuleli ….