Furkan Bayrak yazdı:” İhtiyar II “(Öykü)

11 Eylül 2020 Furkan BAYRAK 0

İhtiyar 2 Günlerden Pazartesi saat on iki sularındaydı. İhtiyar yorgun bir zihin ve bedenle parktaki banka oturdu. Parkın çevreleyen herhangi bir çit yoktu. Park, çevresindeki sokaklardan zemin sınırları ile ayrılıyordu. İki salıncak ve bir adet maymun merdiveni parkın ortasına yerleştirilmişti. Kare bir arsaya yapılmış olan parkın dört köşesinde birer adet bank vardı. Arsanın zemine deniz kumu serilmişti. Böylelikle kum sayesinde oyun oynayan çocuklar kazayla düştükleri zaman yaralanmayacaktı. Parkın etrafı sokaklarla çevriliydi. Bu sokakların zeminine zift döşenmişti. Uzun ve yan yana dizilmiş binaları parkla bu zemin ayırıyordu. Ayakları çıplak, siyah gömleği lekeliydi. Üzerindeki siyah pantolonu ise yarıya kadar çamura batmıştı. Ne ….

Furkan Bayrak yazdı: “İhtiyar-1”

20 Ağustos 2020 Furkan BAYRAK 0

İhtiyar 1 Yirmi Dokuzuncu Köy’de bir kış sabahıydı. (Yirmi Dokuzuncu Köy, ılıman ve yağışlı iklime sahip olan bir şehrin kurak bir bölgesiydi.)  Köyün merkezinde yer alan yıkık bir avlunun kapısında inleyen ihtiyar, sarhoş ve uyuşmuş beyniyle mutluluğun tarifini düşünmeye çalışıyordu: Mutluluk çok uzakta kalan bir şey miydi? Yoksa mutluluk sevdiklerinin güvenli bir şekilde ölmesini arzulamak mıydı? Sevdiklerin öldükten sonra güvende olduklarına emin olup mutlu olmak mıydı mutluluk? Mutluluk kızılçam dolu bir ormanda koluna taktığın ve senin için anlamı büyük bir kadının varlığına minnet duymak mıydı? Mutluluk annenin güneşte kurutulmuş sarımtırak gevrek tarhanadan yapmış olduğu sıcacık bir tas çorbayı içmen için ….

Furkan Bayrak yazdı:”Dünyada En Uzun Süre Yayınlanmış Olan Karikatür Mizah Yayını: İngiliz Punch Dergisi”

8 Haziran 2020 Furkan BAYRAK 0

Punch Dergisi, Henry Mayhew ve Ebenezer Landell tarafından İngiltere’nin Londra şehrinde 1841 yılında yayınlanmaya başlamıştır. Haftalık çıkan dergi tarihteki en uzun soluklu karikatür mizah dergisidir. Derginin sembol karakteri ve mizah yaptığı ana karakteri; kısa boylu, gaga burunla bir insan tiplemesidir (Fotoğraf 1). Punch (Yumruk) Dergisi 1841-1992 yılları arasında toplam 7900 sayı çıkarılmıştır. Derginin çok sayıda karikatür sanatçısı vardır. Bu sanatçıların en önemlisi John Leech’tir. John Leech İngiliz karikatürünün babası sayılmaktadır. Ayrıca Punch Dergisi’nde her karikatür sanatçısının biz uzmanlık alanı vardır. Örneğin; John Tenniel ve Joseph Swaim gibi sanatçılar sadece Osmanlı İmparatorluğu’yla alakalı çizimler yapmıştır. Bu özelliğiyle de dergi yine karikatür ….

Furkan Bayrak yazdı: “Fatih Sultan Mehmet Han Hakkında Düşünceler 2”

19 Mayıs 2020 Furkan BAYRAK 0

Fatih Sultan Mehmet Han Hakkında Düşünceler 2 Yüce Türk hakkındaki genel bilgileri daha önceki düşün yazısında belirtmiştim. Şimdiki yazı önceki yazının devamıdır. Fatih ve dönemi hakkında kaleme alınan önemli olduğunu düşündüğüm kaynakları belirterek, bu kaynaklar doğrultusunda düşüncelerimi ifade edeceğim. Yüce Türk’ün dönemi hakkında en önemli belge araştırmasını yapan bilim adamlarının başında Halil İnalcık hoca gelmektedir. Onun “Fatih Devri Üzerine Tetkikler ve Vesikalar 1” adlı eseri oldukça kıymetlidir. Bu dönem hakkında birçok asıl belgeyi ve Fatih’e yakın dönemdeki yazarların eserlerini inceleyerek ortaya özgün bilgiler çıkarmıştır. Özellikle Fatih’in tahta çıkma süreciyle alakalı somut veriler sunmuştur. Yüce Türk ve dönemi hakkında yayınlanan en ….

Furkan Bayrak yazdı:”Çıkar”

9 Mayıs 2020 Furkan BAYRAK 0

Çıkar Delirmek insanın kurtuluşu mudur? Delirmek insanların üzerine yönelttiği oklardan kurtulmak mıdır? Delirmek ağzına gelen tüm küfürleri piçlerin yüzlerine karşı söyleyebilmek midir? Delirmek aslında hiç ciddiye alınmadığın, çıkarlara göre davranılan bir insan olmaktan farklı biri insana evrilmek midir? Evet delirince bir yere kadar ciddiye alınmayabiliriz ama bu sefer de birilerinin çıkarlarına zarar verdiğimiz an yine şiddetle ciddiye alınabiliriz. Yani karşıdaki senin aklı dengenin yerinde olup olmadığına bakmayabilir, çünkü onun camını kırmışındır. Dolayısıyla bu soruların, verilen cevabın, cevapların önemi yoktur. Hangi duruma gelinirse gelinsin, hangi kalıba girilirse girilsin, hangi insana faydamız olursa olsun, hangi topluma yararımız dokunursa dokunsun büyük bir çoğunluğun ….

Furkan Bayrak yazdı:”Farklı Seyyahlar “

3 Nisan 2020 Furkan BAYRAK 0

Farklı Seyyahlar / Furkan Bayrak Tarih kitapları sık sık seyyahlardan söz eder. Çünkü tarihçiler, tarih hakkında bilimsel notlar düşerken seyyahların eserlerinden faydalanır. Seyyahın lügat tanımı herkes tarafından rahatlıkla bilindiği için, açıklamak gereksiz olacaktır. Türk halkının bildiği en meşhur seyyah Evliya Çelebi’dir. İtalyan halkının bildiği en meşhur seyyahlar Amerigo Vespucci, Kolomb, Marco Polo, Portekizlilerin bildiği ise Macellan’dır. Bu listedeki seyyahları halklarının yanı sıra dünya halkları da bilir ve bilinenler listesi uzayarak devam eder. Fakat bahsettiğimiz Batılı seyyahlar Evliya Çelebi’den bazı noktalarda ayrı değerlendirilebilir. Çünkü Çelebi komutan ve gemi kaptanı değildir. Ama bir hayli fazla olan ortak özellikleri vardır. Uzun yıllar dünyanın ….

Furkan Bayrak yazdı:”Fatih Sultan Mehmet Han Hakkında Düşünceler 1 “

24 Mart 2020 Furkan BAYRAK 1

Fatih Sultan Mehmet Han Hakkında Düşünceler 1 / Furkan Bayrak Fatih Sultan Mehmet Han’dan birçok Batı ve Türk kaynağı kaliteli bir hükümdar olarak bahsetmiştir. Batı kaynaklarında hakkında en çok verilen bilgilerden biri de Büyük İskender gibi dünyaya hâkim olmak istediğidir. Bu şekilde olumlu bilgilerle anılan Türk Fatih’i 1432 yılında Edirne’de doğup, 1481 yılında Kocaeli’de  gözlerini yummuştur. Ölümü hakkında birçok rivayet vardır. Kimi rivayetlerde Gut hastalığından, kimi rivayetlerde zehirlenme sebebiyle öldüğü belirtilir. Han 1451 yılından öldüğü tarihi kadar yani 30 yıl boyunca Osmanlı İmparatorluğu’nun başında hüküm sürmüştür. Hayatı hakkında bu zamana kadar çok sayıda bilimsel çalışma yapıldığı bilinmektedir. Bu çalışmaların ortada ….

Furkan Bayrak yazdı:”Bitmek”

2 Mart 2020 Furkan BAYRAK 0

BİTMEK İnsanın dünya yaşama telaşı da bitmek zorundadır. (İnsan bunu dünya yaşamının son demlerine geldiği zaman galiba çok daha iyi anlıyor.)Yani geçinmek, yemek yemek, yürümek, âşık olmak, keder görmek, feryat etmek vb. son vakitte öyle yâda böyle bitmek zorundadır. Bitmek zorunda evet  ama dünya yaşamını ciddiye almak zorundayız çünkü topluma aitiz. Ciddiye almak zorunda bırakıldığımız için mücadele ediyor veya etmiyoruz, sonunda hiyerarşik düzende yapay bir yere koyuluyoruz ve bunun adı da toplumsal statü oluyor.  Bulunduğumuz statüden dolayı saygınlık veya pislik muamelesi görüyoruz. Çekişmeler, bencillikler, taş kafalılıklar, omurgasızlıklar, intikamlar, sevgiler, yalanlar, acılar, bilgelikler, cahillikler hepsi dünya yaşamında sürüp gidiyor. Bu sürmenin bittiği vakit ….

Furkan Bayrak yazdı: “II. Meşrutiyet Dönemi Karikatürlerinde Mahmut Şevket Paşa “

25 Şubat 2020 Furkan BAYRAK 0

II. Meşrutiyet Dönemi Karikatürlerinde Mahmut Şevket Paşa /Furkan Bayrak Mahmut Şevket Paşa hiç kuşkusuz Osmanlı İmparatorluğun son dönemlerine damgasını vurmuş önemli devlet adamlarımızdan birisidir. Dolayısıyla onun hakkında yapılmış birçok bilimsel çalışma vardır. Ancak biz bu çalışmalardan farklı olarak kısaca hayatı hakkında bilinenlere değindikten sonra II. Meşrutiyet (1908) dönemi karikatür dergilerinde görülen, paşanın betimlendiği karikatürlerden örnekler sunacağız. Dolayısıyla karikatürlerde Mahmut Şevket Paşa’nın fiziki portesinin yanı sıra basının Paşa hakkındaki düşünceleri hakkında da fikirler elde edeceğiz. Mahmut Şevket Paşa, Abdülmecit devri mutasarrıflarından Çeçen asıllı Kethüdâzâde Süleyman Bey’in oğludur. Eğitim hayatı hakkında malumatlar şöyledir: Üsküdar Atlamataşı Askerî Rüşdiyesi’ne iki yıl devam etmiş, Kuleli ….