Esma Gülaçar şiiri:” Beni Yüreğimin Tüm Masum Zerreleriyle Baş Başa Bırakın”

24 Mayıs 2020 Esma GÜLAÇAR 0

BENİ YÜREĞİMİN TÜM MASUM ZERRELERİYLE  BAŞ BAŞA BIRAKIN Beni o uzak diyarların şeffaf şehirlerine yollayın Bu yolculukta kendim olabilmenin savaşını vermeden yol alayım Beni sissiz, buğusuz pencereden bakabileceğim kalplerle yoldaş eyleyin Beni suretimi değil benliğimi görebilenlere kavuşturun Güzelliklerin arkasına gizlenmiş çirkinlikleri görebilmenin tahsilini verin bana Cüzziden yola çıkaran külliye ulaşabilmenin marifetini öğretin bana  Ey yürekleriyle konuşanlar kervanı! diye hitap edilenlerin yoluna sevkedin beni Beklemekten yorgun düşmeyi unutturun bana Beklememeyi, beklentilerimi savurabilmeyi öğretin Ümidimi Rabbime münhasır kılabilmeyi Sonu olmayan girdaplarda debelenmemeyi  Kusurları ve çirkinlikleri bakışlarımda tutsak etmeyip salıvermeyi anlatın Nimetlerle ve iyi olan tüm güzelliklerle kontak kurabilmeyi öğretin Önüme sunulan yalanlarla ….

Esma Gülaçar yazdı:”İtibarsızlaştırılan Erdemler”

28 Nisan 2020 Esma GÜLAÇAR 0

İTİBARSIZLAŞTIRILAN ERDEMLER   Duyarlı olmanın acizlikle, iyi niyetliliğin ahmaklıkla, cömertliğin savurganlıkla, dürüstlüğün patavatsızlıkla, hoşgörünün saflıkla sıkça karıştırıldığına tanık oluyorsunuzdur. Peki bu kavramlar neden karıştırılır?  Bu ve bunun gibi pek çok kavramın daha olumsuz kavramlarla özdeşleştirilerek zayıflatıldığını, değersizleştirildiğini görebiliyoruz. Ortaya koymaya çalıştığımız erdemler bir şekilde basitleştirilip itibarsızlaştırılıyorsa orda durup düşünmek gerek.Dikkat edin özellikle aile /akraba ilişkilerinde  Kurnazı, yalancısı ve sinsisi akıllı, eli sıkı ve cimrisi akıllı, bencili akıllı diye nitelendirilirken doğruları ortaya çıkaran, yalan söyleyemeyen, içten pazarlıklı olmayıp hüsn-ü zan ile hareket eden saf ve ahmak olabiliyor. Unutmayalım  ki doğruları yaşayıp yaşatmak için gösterdiğimiz çaba, doğruları ezip geçerek yaşamaya alışmış kişileri rahatsız ….

Esma Gülaçar şiiri:”Salıverdim Tüm Yanılgılarımı”

8 Nisan 2020 Esma GÜLAÇAR 0

SALIVERDİM TÜM YANILGILARIMI Buhranların kıskacında sıkışmış yüreğimin nidâlarını Sundum  kainatın yüce hükmedicisine Yok saydım ümitlerimi yıkan  karanlıklarımı   Teslim oldum  yol haritamı çizene  Benim akıbetimde bana pay verene Beni benden daha iyi bilene Beni yaratana ve yarınlara çıkarana ** Azad ettim benliğimi saran korku ve kaygılarımı  Tüm bekleyişlerimi tevekkülün çemberine  salıverdim  Yok ettim tüm hırslarımı ve enaniyetimi Mana alemimi körelten nefretlerimi   Mazimde gömülü  hüzünlerimi   Siliverdim güzelliklere âmâ eden ön yargılarımı   Bırakıverdim zihnime yük yüreğime dert olmuş  fazlalıklarımı ** İnce bir çizgiydi yürüdüğüm yolum Sisli bir havada gerçeği arıyordum  Nefretlerle dolu bir alemde sevgiyi  bekliyordum Hakikatlerleri yaşatmak için çabalıyordum  Yolumu ararken kendimi ….

Esma Gülaçar yazdı:”Dürüstlük Güzel Ahlakın Temelidir”

19 Mart 2020 Esma GÜLAÇAR 0

DÜRÜSTLÜK GÜZEL AHLAKIN TEMELİDİR Her yerde anlatılır durulur dürüstlüğün önemi.  Dürüstlük zedelendiği an diğer tüm yanlışlıklar ardı ardına gelir Güzel ahlak temelden sarsılır sanki. Dürüstlüğünden ödün vermeyen insan sırtını dayayabileceğin sağlam bir duvar gibidir. Bilirsin ki dürüst insan içinde hileyi, sinsiliği, sahtekarlığı ve bencilliği barındırmaz.  Dini öğretilerde Dürüst insan kavramına çokca değinilir.Kutsal kitabımızın pek çok ayeti kerimesinde dürüstlüğün önemine vurgu yapılır. Bunlardan bazıları şunlardır:“Doğru sözlü, doğru özlü erkek ve kadınlara Allah, bağışlanma ve büyük ecir hazırlamıştır.” (Ahzâb  sûresi /33, 35) “Allah’a karşı dürüst ve samimi davransalardı, elbette kendileri için çok daha iyi olurdu.” (Muhammed sûresi 47, 21)“Ey inananlar! Allah’a karşı saygılı ….

Esma Gülaçar yazdı:”Aile Kurumunu Yaşatamayan Yetişkinler”

8 Mart 2020 Esma GÜLAÇAR 0

AİLE  KURUMUNU YAŞATAMAYAN YETİŞKİNLER Sosyal hayatın getirdiği bir asosyallik var farkında mısınız? Kişiler arası ilişkiler günümüzde daha yüzeysel ve anlamsız. Arkadaşlığı dostluğu, evliliği, aile kavramını  değersizleştiren yüzeyselleştiren bir kitlesel çabayı düşünün. Toplumsal yapıya,  bireylerin  şahsi çıkarlarının yardımseverlik kavramını ezmesi sonucu hislerin ve duyguların daha yüzeysel yaşandığı ilişkiler hâkim.  Donuk ve  resmi ifadeler, sahte tebessümler ile yok olan içtenlik ve güven kişilerin kurmuş oldukları bağları da zayıflatan  niteliktedir. Bireyselliğe teşvik hayatın zorluklarını paylaşmayı,  bireysel değil bütüncül düşünebilmeyi gerektiren  aile hayatına büyük bir darbe indiriyor. Bireysellik, fedakarlığı ve katlanma gücünü azaltır, tahammülsüzlüğü arttırır. Oysaki aile hayatında sabır, tahammül ve dayanışma olmazsa olmaz ….

Esma Gülaçar şiiri: “Kimim Ben”

2 Mart 2020 Esma GÜLAÇAR 0

KİMİM BEN Bir ben lazım bana bu alemde Hissizler ülkesinde bir kalbin hayranıYalanlar evreninde dürüstlüğün müptelasıKurnazlar ülkesinde şeffaflığın gözetleyeniBen olmanın mücadelesiyim bu evrende Sıkışıp kalmış yüreklerde  insanlıkBir tek nağmelerde kalmış arkadaşlıkSinelerde donmuş yok olmuş fedakarlıkYitirilen güzelliklerin ardı sıra yol alanYol alırken kaybolan yolcuyum ben Çetin bir çağın nesliyim ben  Vurdum duymazlıkların çığıHiddet ve nefretlerin sağanağıHırs, kibir ve taasubun fırtınasıKarşısına  geçmeye talip bir kelamım ben Biliyorum her çağ  bir imtihan   Yürekler derya iken  bir anKimi zaman kapkaranlık bir zindanÖzümüzden kopuşun feryadıdırYaraları sarılamayan bu devran Kendi çağını  dalarken seyreYaşam yolculuğunun zerrelerinde  Giderken kayıp erdemlerin peşindeBenş bekleyen masum  yüreklerdeBir iz bırakmaya talibim  bu alemde Kimi zaman bir hiçim ….

Esma Gülaçar yazdı:” Bir Vicdan Taşımanın Zorluğu”

25 Şubat 2020 Esma GÜLAÇAR 0

BİR VİCDAN TAŞIMANIN ZORLUĞU Kolaydır duyarsız olmak, boş vermek,  hep kendini düşünmek.Yıkmak kolaydır mesela tahrip ettiğini tamir etmeyi düşünmeyenler için. Kaçmak, yok saymak kolaydır. Zor olanı kim seçer peki?Elini taşın altına koyabilmeyi, yıkılmış olanları yeniden tamir etmeyi, kendinden ödün verip karşılık beklemeksizin fedakarlık yapmayı, yaptığı her hatanın sorumluluğunu alabilmeyi? Tüm bunları yapmayı seçenler elbetteki vicdan sahipleridir. Vicdanlarının yaşatacağı azap vicdan sahiplerini can yakmaktan öylesine güçlü bir şekilde alıkoyar ki onların bir başkasının canını kasten yakmaları mümkün olamaz hale gelir artık. Vicdan ne güzel bir zırhtır zulme ve adaletsizliğe karşı.     Vicdandır kainatın hassas dengesini koruyan, korkudan titreyen yürekleri ısıtan, ümitleri diri ….

Esma Gülaçar yazdı:”Kayıplarla Sınanışımız”

13 Şubat 2020 Esma GÜLAÇAR 0

KAYIPLARLA SINANIŞIMIZ Alışık olduğumuz rutin işleyişe kimi zaman  öylesine kaptırırız ki kendimizi gafilane faniyi beka zannederiz taki fanilik damgasını sevdiklerimizin üzerinde görünceye kadar. İmtihan yurdunda yaşamın  meşgalesi  hakikatlerin üzerini örtmeye iter bizleri kimi zaman. Böylece hiç karşılaşmayacağımızı sandığımız hakikatlerle baş başa kaldığımız da bunu kabullenebilmek hiç de kolay olmaz. Farkına varmamız gereken en önemli gerçek şu ki hayat boyu sürekli kayıplarla sınanacağız. Bu dünyanın bir nevi fanilik damgasıdır. Kayıplar her zaman en büyük kayıplar  yani  sevdiğimiz  insanların  ölümü şeklinde gerçekleşmez.  Sevginin, güvenin itibarın, dostluğun, malın yada kaybetmekten korktuğunuz her şeyin kaybı şeklinde olabilir. Çoğu  zaman kayıpları zamanın iyileştirici etkisiyle sindirir, kendi ….