Arif Olgun Yeşilyurt yazdı: “H.Nihal Atsız’ın Hayatı ve Fikriyatı Üzerine “

11 Aralık 2019 Arif Olgun YEŞİLYURT 0

Hüseyin Nihal Atsız, 12 Ocak 1905 yılında İstanbul’ da başlayan ve 12 Aralık 1975 yılına kadar süre gelen hayat yolculuğunda  Türk siyasi ve düşünce hayatının önemli değişimlere tanıklık ettiği seneler olmuştur. Abdülhamit devri iktidarını, İttihat ve Terakki dönemini, Cumhuriyet’in kuruluşunu, tek parti iktidarını, çok partili hayata geçişi, 27 Mayıs ve 12 Mart’ı bizzat yaşamıştır. 19.yüzyılın ikinci yarısında filizlenen ve 20.yüzyılın başlarında sistematik bir düşünce haline gelen “Türkçülük” fikrinin 1930‟lu yıllarla birlikte önderi olan Hüseyin Nihal Atsız; oldukça aktivist bir şekilde bu düşüncenin mücadelesini vermiş ve bu fikir uğrunda hüküm giymiştir. Bundan ötürü kendisini “her devrin menkubu(düşkün)” olarak görmüştür. Onu kendi ….

Arif Olgun Yeşilyurt yazdı: “Saksıdaki Hayaller “

15 Kasım 2019 Arif Olgun YEŞİLYURT 0

Bir saksının içinde hayaller büyütmek nasıl bir şey bilir misiniz ?  Ve  her sabah su döküp, güneşe çıkarmak… Önce dökülen hüzünleri bir bir ayıklayıp ve bir akşamüstü ansızın veda edip, güz olup gitmek gibi. Sıcak bir notadaki o esrarengiz tınının bardağa dökülerek, ellerimizi ısıtırken dudaklarımızı titretmesi gibi. Hayat öyle üç beş şiirden ibaret değil. Çünkü söz olup gitmek kadar kolay bir şey yok. Önemli olan aynadaki bakışlarımız soluklaşıncaya kadar süzebilmek kendimizi. Kendimize yalan söyleyememekten ibaret hayat. Kanepeye uzanıp, okuduğumuz kitaplardan devrik cümleler çıkarıp başkasının yüzüne vuruyoruz,  kıyamet saatinden habersiz. Zaman bir cellat gibi kol geziyor aramızda farkında değiliz. Mesela yasak ….

Fatih Tezce’nin yeni şiir kitabı çıktı: ” NESTEREN “

19 Eylül 2019 Arif Olgun YEŞİLYURT 0

Şair Fatih TEZCE’nin ilk kitabı Nesteren, Kırmızı Çatı Yayınlarından Eylül başında çıktı. Hoş geldin dünüm bugünüm baharım, diye duyururdu şair kitabını. Eylül biraz bahar, çokça hüzün. Kitabının başına aşk hüzünlü ve isyansı bir bahardır, diyerek Eylül’e dikkat çekmeye çalışan şair belli ki Eylül ayını bilinçli seçmiş. Nesteren biraz Ağustos biraz Eylül kitabı. Ağustos çiçeği demek olan Nesteren, Eylül’de geldi. Kitap dört bölümden oluşuyor; Aşk, Hüzün, İsyan ve Bahar. 1974 doğumlu şair kitabına da 74 şiir almış. Bu durumu kitaba önsöz yazan şair Yılmaz yetiş şöyle açıklıyor; “her döneme bir şiirim gelsin demek istemiş şairimiz.” Şairimiz hayatın içinde kalıp hayatın dışındaki ….

Av.Musa Ağgül’ün yeni kitabı çıktı: ” İBN HALDUN TOPLUM, DEVLET VE MEDENİYET TASARIMI “

8 Ağustos 2019 Arif Olgun YEŞİLYURT 0

-İbn Haldun Toplum, Devlet ve Medeniyet Tasarımı -Musa AĞGÜL –152 Sayfa -Dorlion Yayınevi İbn Haldun ve Mukaddime’ye ilişkin olarak söylenecek çok fazla söz ve yazılacak kütüphaneler dolusu kitap varken onu Cemil Meriç’in ifadesi ile yani “Anasız doğan çocuk: Mukaddime” cümlesi ile tanımlamak belki de en gerçekçi tanımlama olacaktır. O yaşadığı dönem itibari ile devletin birçok kademesinde görev yapmış, ömrünün bir bölümünü saraylarda bir bölümünü ise zindanda geçiren ve anasız doğan bir yapıtın müellifi İbn Haldun. Ancak onun müthiş gözlem yeteneği ve hadiseleri her şeyden önce beyin süzgecinden geçirerek ele alması onu çağdaşı birçok yazardan ayıran en önemli özelliği olmuştur. Özellikle ….

Umut Berhan ŞEN’in yeni kitabı çıktı: ” SAHİPKIRAN EMİR TİMUR “

20 Mayıs 2019 Arif Olgun YEŞİLYURT 0

    Emir Timur… İlk gençlik yıllarımdan beri hayran olduğum ve hayatı hakkında araştırma yaptığım Büyük Türk hükümdarının macera ve heyecan dolu öyküsünü kaleme almak, hiç kuşkusuz cesaret etmesi güç bir işti. Ancak bir amaca, bir ideale aşkla bağlanınca her türlü zorluğun üstesinden gelebileceğinize inanırsınız. Nitekim, bu çalışmanın hazırlık sürecinde de şartlar bu şekilde gelişti. İnanç zorluğu daima yenerdi… Yine yendi.    Cengiz Han’dan sonra kurulan Çağatay Devleti’ nin yıkılmasının ardından tarih sahnesine çıkan Emir Timur, 1382’den 1405’e kadar devam eden hükümdarlığı boyunca sefer üstüne sefer  düzenleyerek Türkistan bölgesinde adını duyurmuş ve pek çok ülkeyi hakimiyeti altına almıştır. 20 Temmuz 1402 ….

Arif Olgun Yeşilyurt şiiri:” KENTLER VE AYRILIKLAR “

20 Mayıs 2019 Arif Olgun YEŞİLYURT 0

Gül rengi kentleri sevdim hep,Hani o salkım saçak ağaçların çatılarına kadar uzandığı,Gelincik tarlalarından kozalar içinde çoğalan ,Karanfil kokulu baharları andıran yağlı boya tuvallerindeki o kentleri. Kutsanmış sufilerin berraklığı kadar temiz kentleri.Göçmen kuşların baharı bekler gibi beklediği,Kağıttan gemileri yüzdürdüğümüz dereleriyleIşık saçan rıhtımlarıyla pervaneler misali dönen fenerlerin,Zakkum ağaçları altında yaşanmış aşkların olduğu kentleri sevdim. Giderek çoğalan yoksulluk evlere hapsolurdu bu kentte.Dillerde yarım kalmış türküler tuttururdu insanlar,Uzağı yakın, yakını uzak edene şükür eksik olmazdı.Acıdan ve matemden uzak, gülümserdi kadınlar. Bir kırık hece dilimdeydi ayrılırken bu kentten.Akasya kokulu baharlardan bir bahardı, yeşille karışık.Denizi mavisine, ateşi kalbine katarak,Sessiz ve uğultulu bir şarkının eşliğinde yiterek ve ….

Arif Olgun Yeşilyurt yazdı: ” İSMET ÖZEL’İ ANLAMAK “

25 Nisan 2019 Arif Olgun YEŞİLYURT 9

Şiiri ve Fikriyatı Üzerine İsmet Özel gelenekçi – modernist karşıtlığının ötesinde şiirdeki imgeyi bütüncül bir bakış açısıyla ele alan şair/yazarımızdır. Özel’e göre iyinin,  doğrunun ve güzelin anlatılmasında sözlü dil yetersizdir ve ‘üst dil’ olarak tanımladığı şiir doğmuştur. Şairin şiirlerindeki mısralar, hak aramak için, Süleyman’ın huzuruna duran bir karınca gibi korkusuzdur. Çünkü Özel’e göre şiir, ‘başkaldıranların ve haksızlığa uğrayanların sesidir.’ Şaire göre günümüz medeniyeti, haksızlığın ve sömürünün değişik ideolojiler adı altında insanoğluna dayatıldığı, kimliklerin yitirildiği bir yığın halidir. Aslında anti-modernist değildir şair, modernizmi yanlış algılayan ve bunu insanlığın değer kaybına zemin hazırlayan bir zemine dönüştürülmesine  karşı çıkar. Sadece batı medeniyetine itiraz ….

ARİF OLGUN YEŞİLYURT YAZDI: “EDEBİYAT, İNSAN ve DİL İLİŞKİSİ ÜZERİNE”

24 Ocak 2019 Arif Olgun YEŞİLYURT 0

Edebiyat, Tarihin en karanlık dönemlerinden, aydınlık dönemlerine kadar uzanan zaman zarfında tüm köşe başlarını tutmuş ve günümüze kadar süregelmiş sanat dalları içerisinde duygu ve düşüncelerin en tesirli ve en uzun soluklu olanıdır. Edep, edip gibi manası derin kelimelerin temelinde oluşarak insanoğlunun hayata bakış açısının bir ürünü olarak yolumuza ışık tutar. Bir gölgenin suda yansıması, o cismin su üzerindeki tahakkümünü ne kadar artırıyorsa, ruhun kaleme düşmesi manayı o kadar derinleştiriyor demektir. Edebiyat, ruhun gölgesinde manayı aramaktan öte bir şey değildir. Sadece edebi sözler söylemek insanı edepli ve edip kılmaz. Edebiyat kısaca ‘’erdemli bir hal’’ dir. Geçmiş ve geleceğin bir sentezi olarak karşımızda duran ….